Steady Sticks glasholder, lang
18022
Undgå at vælte glasset på strand- eller skovturen.